Academische werkplaats Publieke Gezondheid

CEPHIR is de academische werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid.

Samen met onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en professionals werken we aan een vitale stad en het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Rotterdam en in de regio.

Dit doen we door middel van onderzoek naar de lokale volksgezondheid en het beantwoorden van vragen uit de maatschappij. Deze kennis delen wij door het geven van onderwijs en gratis seminars. Zo werken wij aan het onderbouwen van het beleid in de volksgezondheid.

CEPHIR verbindt onderzoek, onderwijs en beleid in de regio om de volksgezondheid te bevorderen

Onderzoek

CEPHIR doet onderzoek naar vraag-stukken rondom publieke gezondheid die aansluiten bij de gezamenlijke kennisagenda middels praktijkgestuurd & strategisch onderzoek. Met Klein Maar Fijn projecten beantwoorden we vragen uit de praktijk. Met strategische meerjarenprojecten gaan we de diepte in en beantwoorden we grotere wetenschappelijke en maatschappelijke vragen.

Onderwijs

CEPHIR werkt aan een goede positie van het domein Publieke Gezondheid in het onderwijs. CEPHIR geeft onderwijs over publieke gezondheid aan studenten van het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast organiseren we openbare seminars en landelijke en lokale bij- en nascholingsactiviteiten voor professionals in publieke gezondheid.

In onze communityprojecten werken geneeskundestudenten in teamverband om een bijdrage te leveren aan de praktijk van de maatschappelijke gezondheidzorg.

Kennisagenda voor beleid

De huidige CEPHIR kennisagenda ambieert het terugdringen van gezondheidsachterstanden met focus op onderliggende structurele oorzaken. We richten ons daarbij o.a. op een populatiegerichte preventieaanpak, een gezonde leefomgeving en toegankelijke (extramurale) zorg.

Het bereiken van kwetsbare groepen in zorg, preventie en onderzoek vergt extra aandacht. Daarnaast blijft het essentieel om in te zetten op infectieziektenbestrijding en te onderzoeken hoe zorg en basisvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar worden of blijven voor iedereen.

CEPHIR programmateam

 • Mariëlle Beenackers

  Programmaleider CEPHIR

 • Naam volgt nog!

  Coördinator Gemeente Rotterdam

 • Hélène Voeten

  Coördinator GGD Rotterdam Rijnmond

 • Eline van Es

  Coördinator GGD Zeeland

 • Arne Mellaard

  Coördinator GGD Zuid-Holland Zuid

 • Demi Cheng

  Programmasecretaris

CEPHIR stuurgroep

 • Lex Burdorf

  Afdelingshoofd Maatschappelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC

 • Yvonne van Duijnhoven

  Directeur Publieke Gezondheid

 • Joke Gaemers

  Directeur Publieke Gezondheid

 • Eveline Schurink

  Directeur Publieke Gezondheid

CEPHIR onderzoekers

 • Michel Smit

  De lange termijn effecten van het interventieprogramma Lekker Fit!

 • Reint Huijzenveld

  De leefomgeving tegen gezondheidsverschillen en voor het klimaat

 • Fleur ter Ellen

  Een systeembenadering om obesitas aan te pakken

 • Sophie van Dongen

  Medische zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen zonder zorgverzekering

 • Anne-Mare Peeters

  Gezondheidsongelijkheid in overgewicht

 • Daina Kosīte

  Urban mental health

 • Annemieke Wargers

  Gezonde leefstijl van kinderen en jongeren

 • Boëlle Brouwer

  Evaluatie Rotterdamse aanpak overgewicht

 • Sunia Somra

  Scabiës in Nederland

 • Jolijn Polet

  Evaluatie van de wijk- en doelgroepgerichte aanpak vaccineren

Partners & Samenwerkingen

 • GGD Zuid-Holland Zuid

 • GGD Zeeland

 • GGD Rotterdam-Rijnmond

 • Gemeente Rotterdam

 • Erasmus MC – Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg