Ik vind het belangrijk om ook aandacht te hebben voor sociale problematiek bij het zoeken naar passende ondersteuning voor mensen met overgewicht en/of obesitas.

Boëlle Brouwer

Evaluatie Rotterdamse aanpak overgewicht

In mijn PhD-traject onderzoek ik de effectiviteit en het proces van de Rotterdamse aanpak voor overgewicht en obesitas. Deze aanpak biedt bewoners van Rotterdam een unieke combinatie van medische en sociale ondersteuning. Door dit onderzoek hoop ik bij te dragen aan een beter begrip van hoe deze benadering nu in Rotterdam wordt uitgevoerd en hoe deze aanpak kan leiden tot positieve gezondheidsuitkomsten bij mensen met overgewicht en obesitas.

Boëlle Brouwer

CEPHIR Onderzoeker

Evaluatie Rotterdamse aanpak overgewicht