CEPHIR doet onderzoek naar gezondheidsgedrag, gezondheidsverschillen en integraal gezondheidsbeleid dat aansluit bij de kennisbehoefte in de regio.

Thema’s rondom publieke gezondheid

Alle thema’s dragen op hun manier bij aan het bevorderen van de publieke gezondheid van de stad en de regio.

Klik op de thema’s om meer te weten te komen over deze uitdagingen.

Gezondheidsachterstanden

In een stad als Rotterdam zijn gezondheidsachterstanden extra zichtbaar. CEPHIR wil deze achterstanden verkleinen. Daarom verbinden we wetenschap, beleid en praktijk om zo van elkaar te leren en elkaar te versterken.

Infectieziekten

Met ons onderzoek willen we bestaande en nieuwe infectieziekten begrijpen en bestrijden. Dit doen we vanuit de praktijk met een focus op de publieke gezondheid. CEPHIR werkt hierbij nauw samen met andere partijen in de regio.

Gezonde leefomgeving

Hoe we onze leefomgeving inrichten heeft dagelijks invloed op de gezondheid van heel veel mensen. De steeds grotere druk op de publieke ruimte en uitdagingen zoals een veranderend klimaat. CEPHIR onderzoekt hoe de leefomgeving bijdraagt aan (on)gezondheid.

Jeugdbeleid en jeugdzorg

De jeugd heeft de toekomst. Daarom doet CEPHIR onderzoek naar de jeugdhulpketen. Op basis daarvan maken wij beleid en dragen we bij aan preventie. Zo ondersteunen wij de jeugd. Dit doen we samen met kenniswerkplaats ST-RAW.

Werk en gezondheid

Het hebben van een passende baan kan een positief effect hebben op het welzijn van bewoners. Maar we weten nog onvoldoende ‘wat werkt voor wie’. CEPHIR onderzoekt dit, zodat we op basis van wetenschap de positieve effecten van werk op de volksgezondheid kunnen versterken.

CEPHIR onderzoeksprojecten

Strategisch onderzoek

Met strategische meerjarenprojecten gaan we de diepte in en beantwoorden we grotere wetenschappelijke en maatschappelijke vragen.

CEPHIR denkt mee over het beleid in de regio, publiceert rapporten en ondersteunt beleidsmakers en bestuurders.

Klein Maar Fijn projecten

CEPHIR koppelt vrager en onderzoeker aan elkaar met een begeleider. Met kortlopend onderzoek kan dit team concrete en actuele vragen van bestuurders en beleidsmakers beantwoorden.

Communityprojecten

In 10 weken werken studenten geneeskunde aan actuele vragen uit de volksgezondheid of zorg. De studenten analyseren de vraag aan de hand van literatuuronderzoek in combinatie met veldwerk.