De jeugd heeft de toekomst. Kennisgedreven beleid en praktijk die de jeugd ondersteund is daarom van essentieel belang voor een gezonde maatschappij. CEPHIR doet onderzoek naar de brede jeugdhulpketen met een focus op preventie. Het jeugdonderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met ST-RAW, de regionale kenniswerkplaats jeugd voor de regio Rijnmond.

Onderzoekers op dit onderwerp:

  • juni 2022

    Proefschrift: Public health at the local level: Promoting child and adolescent health and well-being

    Het proefschrift van Mirte Boelens gaat over het publieke gezondheid op lokaal niveau en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten. Dit is gedaan doormiddel van het bestuderen van mogelijke […]