Spring naar het artikel

Seminars

Met onze openbare CEPHIR seminars rondom actuele thema's zorgen we ervoor dat onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, hulpverleners en lokale professionals elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen.

Seminars zijn voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Van elk seminar verschijnt uiterlijk drie weken van tevoren een programma met een korte toelichting. Accreditatie voor ABSG wordt aangevraagd voor de meeste seminars. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe seminars, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende en voorgaande seminars

Seminar vrijdag 21 oktober, 14.30-18.00 - Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

Mensen die in de buurt van industrie wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging zoals fijnstof
en stikstofoxiden. Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma,
hart- en vaatziekten, diabetes en vroegtijdige sterfte. Ondanks de impact van lokale luchtverontreiniging
door industriële activiteiten in sommige gebieden een groot probleem is, is de invloed van industriële
luchtverontreiniging beperkt onderzocht.


In dit seminar delen we kennis uit wetenschap, beleid en praktijk over de gezondheidseffecten van
luchtverontreiniging en reflecteren we op de wisselwerking tussen wetenschap en beleid/praktijk. We
hopen u allen te ontmoeten op 21 oktober en ook van úw vragen en ervaringen te leren.


Aanmelden voor het seminar kan via cephir@erasmusmc.nl. Het seminar zal plaatsvinden in Bioscoopzaal Sophia (SP-3417), Erasmus MC, er zal ook een link verzorgd worden naar een livestream.

Kijk hier het webinar terug met als sprekers:

  • Prof. dr. Frank van Lenthe en dr. Mariëlle Beenackers; opening
  • Prof.dr.ir. Frank de Vocht; Natuurlijke experimenten & quasi-experimenteel onderzoek. Wat en waarom?
  • Prof.dr. Jasper Been; Ervaringen en evaluatie met quasi-experimentele methoden. Rotterdam Rookvrij.