Kort onderzoeksproject

Onderzoek door studenten

In het Erasmus MC maken geneeskundestudenten vanaf het eerste jaar kennis met maatschappelijke gezondheidszorg en de rol van de arts hierin. In dit kader voeren de studenten in het derde jaar een communityproject uit. In deze communityprojecten werken de studenten in teamverband om een bijdrage te leveren aan de praktijk van de maatschappelijke gezondheidzorg.

Onderzoek naar actuele vraagstukken over (volks)gezondheid en zorg

Het communityproject is een actueel (volks)gezondheids- of gezondheidszorgvraagstuk uit de praktijk dat studenten met elkaar – op een wetenschappelijk verantwoorde wijze – analyseren, aan de hand van literatuuronderzoek en veldwerk. Dit biedt hen de gelegenheid om enerzijds een bijdrage te leveren aan de praktijk van de maatschappelijke gezondheidzorg, en anderzijds te leren over gezondheidsbevordering, maatschappelijk handelen en samenwerken.

Praktische informatie

Leuke kans om geneeskundestudenten te betrekken bij onderzoeksvragen of pilots die reeds bij jullie lopen of worden opgezet!

  • 5-6 derdejaarsgeneeskundestudenten gaan het vraagstuk analyseren

  • Over een periode van ca. 3 maanden (naast het lopend onderwijs)

  • Met literatuuronderzoek in combinatie met veldwerk (bv. afnemen interviews, enquêtes of analyses van een dataset)

  • De resultaten worden gepresenteerd in een verslag

  • Oplevering van een factsheet, infographic of brochure

  • Wetenschappelijke expertise van het Erasmus MC

Doe een aanvraag

Organisaties kunnen de projectresultaten benutten voor hun eigen activiteiten gericht op verbetering van de volksgezondheid. Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een community project? Mail dan naar communityprojecten@erasmusmc.nl

  • Voor organisaties uit de regio

  • Deadline oktober 2024

  • Projectidee voorafgaand toetsen op haalbaarheid en passend binnen het onderwijs

  • Beschikbaar gedurende de looptijd van het project (tussen december 2024 en half maart 2025)