Academische werkplaats publieke gezondheid Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid

CEPHIR verbindt onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en professionals

Samen werken we aan een vitale en gezonde samenleving en het terugdringen van gezondheidsachterstanden

Naar de publicaties

Publicaties

 • oktober 2023

  Zorg bij onverzekerdheid in de regio Rotterdam-Rijnmond

  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Zij waarschuwen zelfs al geruime tijd voor een ‘epidemie van onverzekerdheid’. Die treft onder meer (economisch) dak- en […]

 • september 2023

  Senioren Sterker maken

  De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen […]

 • november 2022

  Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

CEPHIR is er voor onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en professionals in de regio

Leer van onze kennis

Ben je geïnteresseerd in publieke gezondheid? We publiceren de resultaten van ons onderzoek in rapporten, infographics en video. Zoek naar een relevant thema en leer hoe je het inzet voor beter gezondheidsbeleid.

Kom naar onze seminars (of kijk ze terug)

We organiseren gratis openbare (geaccrediteerde) CEPHIR seminars rondom actuele thema’s. Voor onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, hulpverleners en lokale professionals. Leer elkaar kennen en deel informatie.

Stel een onderzoeksvraag

In 10 weken werken studenten geneeskunde aan actuele vragen uit de volksgezondheid of zorg. De studenten analyseren de vraag aan de hand van literatuuronderzoek in combinatie met veldwerk.

Over CEPHIR

CEPHIR is onze academische werkplaats Publieke Gezondheid

Samen met onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en professionals werken we aan een vitale stad en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dit doen we door middel van onderzoek naar de lokale volksgezondheid en het beantwoorden van vragen uit de maatschappij. Deze kennis delen wij door het geven van onderwijs en gratis seminars. Zo werken wij aan het onderbouwen van het beleid in de volksgezondheid.

CEPHIR Updates

 • 22 september, 2023

  Ecosyndemics onderzoek

  Een ecosyndemie wordt gekenmerkt door ongunstige ziekte-interacties die het gevolg zijn van een ongezonde leefomgeving, welke vaker voorkomen in minder welvarende wijken. CEPHIR participeert in twee onderzoeken die de mechanismen willen ontrafelen die ten grondslag liggen aan een ecosyndemie. Dit helpt om te bepalen op welk niveau het effectief is om in te grijpen om een gezonde leefomgeving te creëren en zo gezondheidsachterstanden terug te dringen. Meer informatie over beide projecten is te vinden op de site van de subsidieverstrekkers ZonMw en NWO.

 • 9 mei, 2023

  Feestelijk CEPHIR evenement hernieuwde samenwerking 1 juni 2023

  CEPHIR bestaat sinds 2006 en in deze feestelijke en inspirerende ochtend willen we de samenwerking voor de komende vier jaar markeren en vieren. Het belooft een interessante ochtend te worden met inspirerende sprekers over samenwerken in de stad en regio om de publieke gezondheid te verbeteren. De bijeenkomst zal in de prof.dr. Andries Querido zaal in het onderwijscentrum van het Erasmus MC plaatsvinden.

 • 8 februari, 2023

  Start Consortium Academische Werkplaatsen Infectieziekten

  Op 9 januari vond in het kantoor van GGD GHOR Nederland in Utrecht de aftrap plaats van CAPI: Consortium Academische werkplaatsen Publieke gezondheid Infectieziekten. In het consortium gaan vijf Academische Werkplaatsen Infectieziekten samen aan de slag om wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de praktijk van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid te stimuleren en intensiveren.