Spring naar het artikel

 1. CEPHIR is onze academische werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Rotterdam. Bij CEPHIR werkt de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC samen met gemeente Rotterdam en GGD-en en gemeentes uit de regio. Zij werken aan het onderbouwen van het beleid in de volksgezondheid. CEPHIR staat voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’.

 2. Verdediging proefschrift Joost Oude Groeniger

  Op woensdag 9 januari verdedigt Joost Oude Groeniger (Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC) zijn proefschrift genaamd:

  Socioeconomic Inequalities in Health: A life-course perspective on social stratification, cultural capital and health-related behaviors

  De studies in dit proefschrift tonen aan dat sociaaleconomische verschillen in gezondheids-gerelateerd gedrag in belangrijke mate bijdragen aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen, en dat sociaaleconomische verschillen in lichaamsbeweging, gezonde voedingspatronen en obesitas voor een deel worden veroorzaakt door verschillen in cultureel kapitaal. In de huidige obesogene maatschappij lijkt een gezonde leefstijl door hogere sociaaleconomische groepen gebruikt te worden als middel om zichzelf te onderscheiden van anderen, wat weer afhankelijk is van de culturele voorkeuren die deze groepen hebben aangeleerd. Eén van de implicaties van de bevindingen uit dit proefschrift is dan ook dat inbedding van gezond en ongezond gedrag in de sociaal-culturele omgeving en als onderdeel van de collectieve identiteit zou kunnen verklaren waarom ongezond gedrag zo lastig te veranderen is. Individuen leven niet in een sociaal vacuüm en moeten ook niet als zodanig benaderd worden. Het is dus belangrijk dat maatregelen worden afgestemd op de sociaal-culturele identiteit van de doelgroep en dat de bredere sociaal-culturele omgeving daarin wordt meegenomen. Het is van groot belang dat we beter inzicht krijgen in hoe dit het beste gedaan kan worden.

  De plechtigheid vindt plaats om 15:30 uur in de Prof. Andries Queridozaal in het Erasmus MC. Iedereen is van harte uitgenodigd deze openbare verdediging bij te wonen.

 3. Terugkoppeling seminar: Dementie in uw gemeente

  Op 8 november stond tijdens een regiobijeenkomst ouderen en dementie centraal. GGD Rotterdam-Rijnmond, CEPHIR en het stimuleringsprogramma Gezond in...(Platform31 en Pharos) organiseerden deze middag. Er werd ingegaan op hoe groot het probleem is, hoe het zich ontwikkelt, wat het betekent voor de groep van mensen met beperkte gezondheidsvaardig- heden en welke (preventieve) interventiemogelijkheden gemeenten en de uitvoeringspraktijk hebben.

  Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk de terugkoppeling.

 4. Seminar Oktober: Armoede en Gezondheid

  Op maandag 29 oktober werden onderzoek, beleid en praktijk op gebied van armoede en gezondheid met elkaar in contact gebracht tijdens het CEPHIR seminar. De presentaties gegeven tijdens deze middag kunt u terug vinden op de pagina over de CEPHIR seminars.

 5. Healthy door de Huisarts

  In het rapport 'Healthy door de Huisarts - effectiviteit en samenwerking voor cardiovasculaire preventie in de huisartsenpraktijk voor de regio Rotterdam' is de visie op verantwoordelijkheden en samenwerking vanuit huisartsen voor preventie van hart- en vaatziekten beschreven. Hiervoor zijn er interviews gedaan met huisartsen. Zo hebben de onderzoekers een beeld weten te schetsen van de problematiek en kansen in de samenwerking rondom preventie van hart- en vaatziekten.

  Het rapport vindt u hier.

 6. Ongezond gedrag en luchtverontreiniging in Rotterdam

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft doorgerekend wat de invloed is van gezonder gedrag en betere luchtkwaliteit voor de Rotterdamse bevolking. Roken en luchtkwaliteit blijven de belangrijkste factoren in de volksgezondheid. In vergelijking met 2005 komt de grootste winst in gezondheid door een schonere buitenlucht.

  De acht doelstellingen in de nota Rotterdam Vitale Stad kunnen een goede bijdrage leveren aan verdere verbetering van de gezondheid van de Rotterdamse bevolking. Lees hier het volledige rapport.

Nieuwsarchief