CEPHIR Rapport

Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren.

In dit rapport wordt het onderzoek beschreven van het Klein Maar Fijn project: ‘Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies’. Het onderzoek geeft praktische handvatten en overwegingen over hoe preventieve gezondheidsinterventies kunnen worden ingericht zodat ze beter aansluiten bij kwetsbare Rotterdammers met een migratieachtergrond.

Door interventies inclusief en cultuursensitief vorm te geven, kunnen we ze toegankelijk en uitnodigend maken voor alle Rotterdammers teneinde de gezondheidsverschillen in de stad te voorkomen en te verminderen.

november 2022

Onderzoeksthema's: Publieke gezondheid, Gezondheidsachterstanden

Download Infographic KMF Bereiken & betrekken
Download Eindrapport KMF bereiken & betrekken

Meer CEPHIR publicaties

 • oktober 2023

  Zorg bij onverzekerdheid in de regio Rotterdam-Rijnmond

  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Zij waarschuwen zelfs al geruime tijd voor een ‘epidemie van onverzekerdheid’. Die treft onder meer (economisch) dak- en […]

 • september 2023

  Senioren Sterker maken

  De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen […]

 • november 2022

  Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

 • oktober 2022

  Complex health system

  Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering. Daarbij kijk je verder dan alleen het individu […]