CEPHIR Rapport

Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren.

In dit rapport wordt het onderzoek beschreven van het Klein Maar Fijn project: ‘Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies’. Het onderzoek geeft praktische handvatten en overwegingen over hoe preventieve gezondheidsinterventies kunnen worden ingericht zodat ze beter aansluiten bij kwetsbare Rotterdammers met een migratieachtergrond.

Door interventies inclusief en cultuursensitief vorm te geven, kunnen we ze toegankelijk en uitnodigend maken voor alle Rotterdammers teneinde de gezondheidsverschillen in de stad te voorkomen en te verminderen.

november 2022

Onderzoeksthema's: Publieke gezondheid, Gezondheidsachterstanden

Download Infographic KMF Bereiken & betrekken
Download Eindrapport KMF bereiken & betrekken

Meer CEPHIR publicaties

 • juni 2022

  Proefschrift: Risico’s en risicoperceptie in een industriële omgeving

  Mensen die in een industriële omgeving wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, zoals fijn stof (PM2.5 en PM10), stikstofoxide (NOX), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma, chronische […]

 • juni 2022

  Proefschrift: Public health at the local level: Promoting child and adolescent health and well-being

  Het proefschrift van Mirte Boelens gaat over het publieke gezondheid op lokaal niveau en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten. Dit is gedaan doormiddel van het bestuderen van mogelijke […]

 • maart 2022

  Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie – Kwalitatief onderzoek

  Elke inwoner heeft recht op gezondheidsbescherming. Toch suggereren signalen uit (inter)nationale literatuur en de praktijk dat niet alle groepen inwoners evenredig vaak besmet raakten met het SARS-Cov-2 virus. Als onderdeel van een mixed-method onderzoeksproject (wat […]

 • juli 2021

  Policies during the COVID-19 crisis and health inequalities in Rotterdam

  Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding […]