Het begrijpen en bestrijden van bestaande en nieuwe infectieziekten blijft prioriteit. CEPHIR doet onderzoek naar infectieziektebestrijding met een sterke link naar de praktijk en een focus op de publieke gezondheid.

De speerpunten zijn:
1. Uitbraakonderzoek en innovatieve surveillancemethoden
2. Klimaatverandering, zoönosen en infectieziekterisico
3. Preventie en vaccinatie
4. Bereik van kwetsbare groepen, toegang tot zorg
5. Klinisch onderzoek Centrum Seksuele Gezondheid

CEPHIR Infectieziekten werkt nauw samen met de afdelingen Viroscience, Huisartsgeneeskunde, en Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC. Ook wordt er samengewerkt met het Pandemic en Disaster Preparedness Center en het Infectiepreventie en Antibioticaresistentie Zorgnetwerk voor Zuidwest-Nederland (IP & ABR Zorgnetwerk ZWN).

CEPHIR Infectieziekten heeft begin 2023 een sterke impuls gekregen voor het aanstellen van promovendi en jaarsonderzoekers vanuit de beleidsagenda ‘Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en (VIP)’ van de overheid. De komende jaren zullen jaarlijks meerdere onderzoekers starten vanuit deze financiering.

Een voorbeeld is het Schurft aan Schurft project. Scabiës (schurft) komt steeds vaker voor. Nieuwe hulpmiddelen en verbeterde strategieën voor scabiësbestrijding zijn nodig om de epidemie te stoppen. Met de oprichting van een Nederlands Consortium voor de Bestrijding van Scabiës dragen we daaraan bij.

  • maart 2022

    Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie – Kwalitatief onderzoek

    Elke inwoner heeft recht op gezondheidsbescherming. Toch suggereren signalen uit (inter)nationale literatuur en de praktijk dat niet alle groepen inwoners evenredig vaak besmet raakten met het SARS-Cov-2 virus. Als onderdeel van een mixed-method onderzoeksproject (wat […]

  • juli 2021

    Policies during the COVID-19 crisis and health inequalities in Rotterdam

    Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding […]