CEPHIR Infographic

Policies during the COVID-19 crisis and health inequalities in Rotterdam

Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis

Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit had onbedoelde gevolgen zoals sociaal isolement en zorgen over baanverlies. Maar werd iedereen in gelijke mate getroffen?

In dit door Stichting Erasmus Trustfonds gefinancierde project keken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg naar bestaande literatuur om erachter te komen hoe het lockdown- en mitigatiebeleid de ongelijkheid in gezondheid beïnvloedde. Dit project beoogde om beleid en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en zo de besluitvorming te informeren. Daarom zijn beleidsmakers van de gemeente Rotterdam geconsulteerd gedurende het project. Het project resulteerde in een infographic waar u kunt zien hoe we op systematische wijze bewijs hebben gezocht voor beleid in de beschikbare literatuur, en een clip in Nederlands & Engels met meer informatie over het project.

Appendices van het rapport kunnen worden opgevraagd via cephir@erasmusmc.nl

Meer CEPHIR publicaties

 • oktober 2023

  Zorg bij onverzekerdheid in de regio Rotterdam-Rijnmond

  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Zij waarschuwen zelfs al geruime tijd voor een ‘epidemie van onverzekerdheid’. Die treft onder meer (economisch) dak- en […]

 • september 2023

  Senioren Sterker maken

  De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen […]

 • november 2022

  Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

 • oktober 2022

  Complex health system

  Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering. Daarbij kijk je verder dan alleen het individu […]