Scabiës (schurft) komt steeds vaker voor in Nederland. Twintigers, met name studenten, hebben er veel mee te maken, maar we zien ook steeds vaker uitbraken in verpleeghuizen en andere instellingen waar kwetsbare mensen verblijven. Behandeling lukt vaak niet in één keer, waardoor mensen maandenlang last kunnen hebben van de gekmakende jeuk en slaapproblemen. De huidige aanpak is onvoldoende effectief om de epidemie te stoppen. In het consortium Schurft aan Schurft! slaan onderzoekers, huisartsen, medisch specialisten, gedragsonderzoekers, scabiëspatiënten en andere belanghebbenden de handen inéén om samen nieuwe hulpmiddelen en strategieën te ontwikkeling voor de bestrijding van scabiës in Nederland.

Het consortium is opgericht door onderzoekers van Erasmus MC en GGD Rotterdam Rijnmond, in samenwerking met RIVM, GGD Amsterdam, Radboud UMC, LUMC en Microvida Medical Microbiology, en staat open voor andere belanghebbenden.

 

Coördinator: Wilma Stolk, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

Contact: w.stolk@erasmusmc.nl