Het aanpakken van aanhoudende gezondheidsachterstanden vereist een brede benadering. Ik ben gemotiveerd om gezamenlijk een holistisch beeld te vormen van de problematiek en mogelijkheden voor verandering te verkennen.

Fleur ter Ellen

Een systeembenadering om obesitas aan te pakken in gedepriveerde wijken

Samen met collega’s van het Erasmus MC en het Amsterdam UMC werk ik aan het onderzoeksproject GIOS: Gids voor Integraal Obesitas preventiebeleid: een Systeemaanpak. In dit project benaderen wij de hoge prevalentie van obesitas in gedepriveerde wijken als uitkomst van een complex systeem waarbij de leefomgeving van grote invloed is op de gezondheid. Het uiteindelijk doel van dit project is om gemeenten handvatten te bieden voor het effectief inzetten van integraal beleid gericht op obesitas preventie voor volwassenen uit lagere sociaaleconomische groepen.

Fleur ter Ellen

CEPHIR Onderzoeker

Een systeembenadering om obesitas aan te pakken