Ik wil eraan bijdragen dat de aanpak van de gemeente om preventief gezondheidsgedrag (met name vaccineren) te bevorderen nog beter aansluit op de omstandigheden en leefwereld van kwetsbare doelgroepen

Jolijn Polet

Uit de COVID-19 vaccinatiecijfers blijkt dat de vaccinatiegraad niet gelijkmatig verdeeld is over de bevolking. In veel steden, waaronder Rotterdam, zijn de vaccinatiepercentages in bepaalde wijken ver onder het landelijk gemiddelde, vaak zijn dit de wijken waar meer mensen met een lagere sociaaleconomische status wonen.

Om de vaccinatiegraad te verbeteren wordt door gemeenten een ‘buurt- en doelgroepgerichte aanpak vaccineren’ ingevoerd, specifiek gericht op de behoeftes van kwetsbare groepen.

Tijdens mijn PhD-traject ga ik mij bezighouden met het in kaart brengen en evalueren van deze ‘buurt- en doelgroepgerichte aanpak vaccineren’. Mijn onderzoek richt zich specifiek op het begrijpen van factoren en determinanten die preventief gezondheidsgedrag beïnvloeden, en op het bestuderen van de effectiviteit van toegepaste aanpakken.

Jolijn Polet

CEPHIR Onderzoeker

Evaluatie van de wijk- en doelgroepgerichte aanpak vaccineren