Nieuwe infectieziekten als corona, vogelgriep en Mpox blijven de wereld verrassen. Onderzoek is essentieel voor een goede bestrijding hiervan. Door de samenwerking binnen CEPHIR kunnen we de gezondheid van inwoners nog beter beschermen. Daar ga ik voor!

Hélène Voeten

Hélène Voeten is senior onderzoeker bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij houdt zich al 25 jaar bezig met onderzoek op gebied van de infectieziektebestrijding. Ze is co-promotor (geweest) bij een tiental promoties over o.a. antibioticaresistentie, handhygiëne, soa-bestrijding en risicoperceptie. Binnen CEPHIR is ze coördinator voor de GGD Rotterdam-Rijnmond en leider van de themavlag CEPHIR – infectieziekten. Ook is ze programmaleider binnen CAPI, het Consortium Academische werkplaatsen Publieke gezondheid Infectieziekten, dat zorgt voor versterking van de wetenschappelijke infrastructuur binnen de GGD’en.

Hélène Voeten

CEPHIR Programmateam

Coördinator GGD Rotterdam Rijnmond