Ik ben gedreven door de visie van CEPHIR: het creëren van een gezonde en inclusieve samenleving. Als beleidsadviseur ben ik toegewijd aan het smeden van de schakels tussen kennis, beleid en praktijk, om gezondheidsachterstanden te verminderen en een betere toekomst voor iedereen mogelijk te maken.

Eline van Es

Eline van Es is beleidsadviseur algemene gezondheidszorg bij de GGD Zeeland. Ze heeft zich de afgelopen jaren als epidemioloog beziggehouden met onderzoek en evaluatie van verschillende projecten binnen het vakgebied van dak- en thuislozen in de Verenigde Staten. Momenteel werkt ze binnen de GGD Zeeland samen met teams op het gebied van beleidsvorming voor onder meer bemoeizorg, infectieziekten bestrijding, seksuele gezondheid en toezicht kinderopvang.

Eline van Es

CEPHIR Programmateam

Coördinator GGD Zeeland