Volgens mij is publieke gezondheid essentieel voor alle eigenschappen en activiteiten die een leefomgeving en haar mensen hun kleur, diversiteit en vitaliteit verschaffen. Met ons onderzoek naar zorg en hulp bij onverzekerdheid hopen wij hieraan figuurlijk een steentje bij te dragen.

Sophie van Dongen

Medische zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen zonder zorgverzekering

In de afgelopen jaren is het aantal mensen zonder zorgverzekering fors toegenomen. Het betreft onder meer personen met verward gedrag, dak- en thuisloze mensen, EU-arbeidsmigranten, buitenlandse studenten en expats. Ten opzichte van de algehele bevolking hebben groepen waarin onverzekerdheid veel voorkomt een kortere levensverwachting, meer chronische ziekten, en meer psychosociale en maatschappelijke problemen, zoals schulden, verslavingen, werkloosheid en een beperkt of afwezig sociaal vangnet. Bovendien belemmert onverzekerdheid de toegang tot zorg. Dit leidt veelal tot duurdere zorg, met soms ook onherstelbare gezondheidsschade en veiligheidsproblemen voor de samenleving als gevolg. In de regio Rotterdam-Rijnmond onderzoeken wij daarom hoe we de medische zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen zonder zorgverzekering kunnen verbeteren. We doen dit in samenwerking met o.a. straatdokters, maatschappelijke opvangorganisaties, zorginstellingen en gemeente Rotterdam.

Sophie van Dongen

CEPHIR Onderzoeker

Medische zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen zonder zorgverzekering