CEPHIR seminar

Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen

Op maandag 17 april 2023 organiseren de academische werkplaatsen CEPHIR en ST-RAW een seminar over sociaaleconomische verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Hier is speciale aandacht voor hoe contextuele determinanten, zoals bijvoorbeeld stressvolle omstandigheden en de schoolcontext, bijdragen aan deze ongelijkheden en wat we daaraan kunnen doen.

Kinderen van ouders uit lagere sociaaleconomische groepen worden vaker blootgesteld aan ongunstige gezins-, buurt-, en schoolgerelateerde omstandigheden. Deze omstandigheden zijn van invloed op de sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen, evenals op onderwijskansen. Het verbeteren van de ontwikkeling en het onderwijs van jonge kinderen is daarom een belangrijke strategie om ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen. Toch is er een gebrek aan bewijs over de mechanismen waardoor de omstandigheden in de kindertijd bijdragen aan ongelijkheid in ontwikkeling en opleidingsniveau. Het begrijpen van deze mechanismen is essentieel voor de ontwikkeling van effectievere preventiestrategieën om ongelijkheden op gezondheidsgebied op jonge leeftijd aan te pakken.

In dit seminar gaan we verder in dit thema en discussiëren we over mogelijke oplossingen. We zullen kort enkele wetenschappelijke bevindingen presenteren om vervolgens verder te praten hoe hier in beleid en praktijk het beste mee omgegaan kan worden. Moeten we breed inzetten op het veranderen van contextuele determinanten, omdat we anders de spreekwoordelijke kraan open laten staan? Moeten we maatwerk leveren en families en kinderen in ongunstige omstandigheden vanuit een individuele benadering helpen? Vanuit verschillende perspectieven zullen deze onderwerpen bediscussieerd worden.

Het seminar is bedoeld voor professionals in de publieke gezondheid, beleidsmakers, onderzoekers en praktijkorganisaties die zich bezighouden met de volksgezondheid of kansenongelijkheid.

Leerdoelen:

 1. Sociaal-geneeskundigen inzicht geven in de rol van ongunstige omstandigheden in het ontstaan van sociale ongelijkheden in de ontwikkeling van kinderen.
 2. Sociaal-geneeskundigen inzicht geven in hoe wetenschappelijke onderzoek beter kan aansluiten bij de praktijk zodat het onder andere beter bruikbaar is voor beleidsmakers. 
 3. Sociaal-geneeskundigen inzicht geven in de afweging tussen een populatiebenadering en een hoog-risico benadering.

Sprekers

 • Joost Oude-Groeniger
 • Tamara Madern
 • Edith de Bruin
 • Anne van Vugt & Latysha Pocorni
 • Rianne Vierboom en Saïda Ouarirou

17 april, 2023

15.00 - 17.00

Locatie: ZOOM & Professor Andries Querido Zaal, Erasmus MC

Organisatie: CEPHIR

Meer seminars

 • 20 november, 2023

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Integrale hulp bij onverzekerdheid.

 • 1 juni, 2023

  Erasmus MC Onderwijscentrum, prof.dr. Andries Queridozaal

  Feestelijke hernieuwing CEPHIR samenwerking

 • 17 april, 2023

  ZOOM & Professor Andries Querido Zaal, Erasmus MC

  Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen