CEPHIR seminar

Seminar: Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

Mensen die in de buurt van industrie wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging zoals fijnstof en stikstofoxiden. Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma, hart- en vaatziekten, diabetes en vroegtijdige sterfte. Ondanks de impact van lokale luchtverontreiniging door industriële activiteiten in sommige gebieden een groot probleem is, is de invloed van industriële luchtverontreiniging beperkt onderzocht.

Tijdens dit seminar werd kennis uit de wetenschap, beleid en praktijk over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging gedeeld en reflecteerden we op de wisselwerking tussen wetenschap en beleid/praktijk. Hieronder is een overzicht te zien van sprekers en waarover ze presenteerden:

Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019. Danny Houthuijs, RIVM
De invloed van industriële luchtverontreiniging op geboorte-uitkomsten in een industriële omgeving.   Arnold Bergstra, GGD Zeeland
Historisch overzicht stofoverlast in Hoek van Holland: Hinder, langdurige blootstelling en gezondheid. Sef van den Elshout, DCMR

21 oktober, 2022

Locatie: Sophia bioscoopzaal SP-3417

Organisatie: CEPHIR

Meer seminars

 • 10 juni, 2024

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Omgaan met de complexiteit bij het beschermen en bevorderen van gezondheid

 • 25 juni, 2021

  Online

  Webinar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid – onbenutte kansen voor preventie?

 • 29 november, 2021

  Het Nieuwe Instituut

  Seminar: E-health en kwetsbare groepen – Is e-health voor iedereen geschikt?

 • 27 juni, 2022

  Bibliotheektheater, Central Bibliotheek Rotterdam

  Seminar: Hoe maken we gezondheidsinterventies inclusief?

 • 21 oktober, 2022

  Sophia bioscoopzaal SP-3417

  Seminar: Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

 • 29 september, 2022

  Online

  Webinar: Publieke gezondheidsperspectieven COVID-19

 • 20 november, 2023

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Integrale hulp bij onverzekerdheid.

 • 1 juni, 2023

  Erasmus MC Onderwijscentrum, prof.dr. Andries Queridozaal

  Feestelijke hernieuwing CEPHIR samenwerking

 • 17 april, 2023

  ZOOM & Professor Andries Querido Zaal, Erasmus MC

  Seminar: Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen