CEPHIR seminar

Seminar: Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

Mensen die in de buurt van industrie wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging zoals fijnstof
en stikstofoxiden. Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma,
hart- en vaatziekten, diabetes en vroegtijdige sterfte. Ondanks de impact van lokale luchtverontreiniging
door industriële activiteiten in sommige gebieden een groot probleem is, is de invloed van industriële
luchtverontreiniging beperkt onderzocht.

21 oktober, 2022

Locatie: Sophia bioscoopzaal SP-3417

Organisatie:

Meer seminars

 • 25 juni, 2021

  Online

  Webinar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid – onbenutte kansen voor preventie?

 • 29 november, 2021

  Het Nieuwe Instituut

  Seminar: E-health en kwetsbare groepen – Is e-health voor iedereen geschikt?

 • 27 juni, 2022

  Bibliotheektheater, Central Bibliotheek Rotterdam

  Seminar: Hoe maken we gezondheidsinterventies inclusief?

 • 21 oktober, 2022

  Sophia bioscoopzaal SP-3417

  Seminar: Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

 • 29 september, 2022

  Online

  Webinar: Publieke gezondheidsperspectieven COVID-19

 • 20 november, 2023

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Integrale hulp bij onverzekerdheid.

 • 1 juni, 2023

  Erasmus MC Onderwijscentrum, prof.dr. Andries Queridozaal

  Feestelijke hernieuwing CEPHIR samenwerking

 • 17 april, 2023

  ZOOM & Professor Andries Querido Zaal, Erasmus MC

  Seminar: Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen