CEPHIR seminar

Seminar: Omgaan met de complexiteit bij het beschermen en bevorderen van gezondheid

Op maandag 10 juni 2024 organiseert de academische werkplaats CEPHIR een inspirerend seminar over het omgaan met complexiteit in integraal gezondheidsbeleid. Gezondheidsproblemen zijn zelden geïsoleerd; ze worden beïnvloed door een breed scala aan factoren, zoals sociaaleconomische omstandigheden, leefstijlkeuzes en de leefomgeving. Traditionele lineaire benaderingen van zowel onderzoek als beleidsvorming schieten tekort bij het begrijpen en aanpakken van deze complexe problemen. Gezondheidsbeleid vormt hierop geen uitzondering.

Voorlopig programma:

14.30-15.00 Inloop

15.00-17.00

Welkom en introductie

Presentatie 1: Wetenschappelijk perspectief over systeemdenken, integraal gezondheidsbeleid en de relatie tussen commercie en volksgezondheid door dr. Luc Hagenaars, Amsterdam UMC

Presentatie 2: Het waarom en hoe van complex systeem denken in gezondheidsbeleid  door dr. Arne Mellaard en Erika Kuilder-Blijleven, GGD Zuid-Holland Zuid

Interactieve workshop in kleinere groepen rondom de volgende thema’s

 1. Verantwoordingsstructuur bij integraal gezondheidsbeleid:

Hoe verantwoorden we integraal beleid waarbij de klassieke lineaire evaluatie van interventies niet past? Bij preventie is dit bijzonder relevant, omdat het effect van interventies vaak niet direct meetbaar is.

 • Hoe te kiezen in tijd, geld en investeringen:

De kosten gaan vaak voor de baten uit. Hoe maak je complexe keuzes, waarbij het mogelijk nodig is om tijdelijk dubbel te investeren. Hoe te balanceren tussen korte- en langetermijnresultaten. Bijvoorbeeld: preventie voor de beroepsbevolking die ook zorgt voor kinderen en ouderen.

 • Veranderende rol van de GGD en de gemeentelijke domeinen klassiek belast met gezondheid:

Wat is de rol van de GGD in de uitvoering en in relatie tot het sociaal domein? Als het vooral gaat over de bestaanszekerheid en leefomgeving, waar zit dan de rol van de GGD? Moet die veranderen?

17.00-18.00 borrel

U kunt uw inschrijven via de Microsoft Forms link hiernaast.

Routebeschrijving naar de Professor Andries Queridozaal

10 juni, 2024

14.30

Locatie: Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

Organisatie: CEPHIR

Meer seminars

 • 10 juni, 2024

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Omgaan met de complexiteit bij het beschermen en bevorderen van gezondheid

 • 25 juni, 2021

  Online

  Webinar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid – onbenutte kansen voor preventie?

 • 29 november, 2021

  Het Nieuwe Instituut

  Seminar: E-health en kwetsbare groepen – Is e-health voor iedereen geschikt?

 • 27 juni, 2022

  Bibliotheektheater, Central Bibliotheek Rotterdam

  Seminar: Hoe maken we gezondheidsinterventies inclusief?

 • 21 oktober, 2022

  Sophia bioscoopzaal SP-3417

  Seminar: Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

 • 29 september, 2022

  Online

  Webinar: Publieke gezondheidsperspectieven COVID-19

 • 20 november, 2023

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Integrale hulp bij onverzekerdheid.

 • 1 juni, 2023

  Erasmus MC Onderwijscentrum, prof.dr. Andries Queridozaal

  Feestelijke hernieuwing CEPHIR samenwerking

 • 17 april, 2023

  ZOOM & Professor Andries Querido Zaal, Erasmus MC

  Seminar: Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen