CEPHIR seminar

Seminar: Integrale hulp bij onverzekerdheid.

Hoe kunnen we de toegang tot medische zorg en maatschappelijke ondersteuning verbeteren voor mensen zonder zorgverzekering? 

In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Deze ‘epidemie van onverzekerdheid’ zet ons reeds overvraagde zorgstelsel verder onder druk. Bovendien weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat juist bevolkingsgroepen waarin onverzekerdheid veel voorkomt sowieso al een beperkte toegang tot zorg, een kwetsbare gezondheid en specifieke medische zorgnoden hebben. Suboptimale en niet verleende zorg kunnen leiden tot onnodige of zelfs onherstelbare gezondheidsschade bij de onverzekerde mensen in kwestie, en ook tot maatschappelijke kosten als gevolg van veiligheidsproblemen en uitgestelde en daardoor duurdere zorg.

In het gezamenlijk seminar van CEPHIR en Alliantie Tante Sjaar op 20 november 2023 werd kennis uitgewisseld en ervaringen gedeeld en ontstond er een constructieve energie om samen deze problematiek aan te pakken.  

Hiernaast kunt u de presentaties inzien en een verslag teruglezen van deze energetische middag, inclusief de pleidooien en actiepunten om de integrale zorg voor deze groep mensen in de toekomst te verbeteren. We roepen iedereen ook op om vanuit eigen expertise hieraan bij te dragen. Heeft u interesse om actief mee te denken, neem dan contact op met Wendy de Rijk, Kwartiermaker Alliantie Tante Sjaar, info@alliantie-tantesjaar.nl

20 november, 2023

14.30

Locatie: Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

Organisatie: CEPHIR, Alliantie Tante Sjaar en Rotterdamse straatdokters

Meer seminars

 • 10 juni, 2024

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Omgaan met de complexiteit bij het beschermen en bevorderen van gezondheid

 • 25 juni, 2021

  Online

  Webinar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid – onbenutte kansen voor preventie?

 • 29 november, 2021

  Het Nieuwe Instituut

  Seminar: E-health en kwetsbare groepen – Is e-health voor iedereen geschikt?

 • 27 juni, 2022

  Bibliotheektheater, Central Bibliotheek Rotterdam

  Seminar: Hoe maken we gezondheidsinterventies inclusief?

 • 21 oktober, 2022

  Sophia bioscoopzaal SP-3417

  Seminar: Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

 • 29 september, 2022

  Online

  Webinar: Publieke gezondheidsperspectieven COVID-19

 • 20 november, 2023

  Onderwijscentrum, Professor Andries Queridozaal

  Seminar: Integrale hulp bij onverzekerdheid.

 • 1 juni, 2023

  Erasmus MC Onderwijscentrum, prof.dr. Andries Queridozaal

  Feestelijke hernieuwing CEPHIR samenwerking

 • 17 april, 2023

  ZOOM & Professor Andries Querido Zaal, Erasmus MC

  Seminar: Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen