• maart 2024

  Seminar: Omgaan met de complexiteit bij het beschermen en bevorderen van gezondheid

  Op het CEPHIR seminar van 10 juni 2024 lieten we ons inspireren en uitdagen om na te denken over de complexiteit in een integrale aanpak bij het beschermen en bevorderen van gezondheid.  Door deze complexiteit […]

 • januari 2024

  Webinar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid – onbenutte kansen voor preventie?

  Natuurlijke experimenten en quasi‐experimentele methoden kunnen een krachtige manier zijn om beleid te evalueren. In dit webinar bespreken we wat deze methoden inhouden en hoe we ze kunnen inzetten om de volksgezondheid te bevorderen. Na […]

 • januari 2024

  Seminar: E-health en kwetsbare groepen – Is e-health voor iedereen geschikt?

  E-health, digitale gezondheidszorg en –preventie, is een hot topic en lijkt een oplossing om de druk op de zorg te verlichten. Maar geldt dat wel voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat e-health stimuleert en […]

 • januari 2024

  Seminar: Hoe maken we gezondheidsinterventies inclusief?

  De aanhoudende ongelijkheid in gezondheid en de diversiteit van de Rotterdamse populatie vraagt omeen meer inclusieve aanpak binnen gezondheidsinterventies. Het is belangrijk kwetsbare mensen tebetrekken bij preventieve gezondheidsinterventies, maar hoe doe je dat, en wanneer […]

 • januari 2024

  Seminar: Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

  Mensen die in de buurt van industrie wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging zoals fijnstof en stikstofoxiden. Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma, hart- en vaatziekten, diabetes en vroegtijdige sterfte. Ondanks de impact van […]

 • januari 2024

  Webinar: Publieke gezondheidsperspectieven COVID-19

  Binnen de publieke gezondheidszorg is regionaal veel onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van het coronavirus. Maar wat hebben we hiervan geleerd? Hoe kunnen we beleid hierop aanpassen? Hoe uit zich dit in de praktijk? En […]

 • september 2023

  Seminar: Integrale hulp bij onverzekerdheid.

  Hoe kunnen we de toegang tot medische zorg en maatschappelijke ondersteuning verbeteren voor mensen zonder zorgverzekering?  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Deze ‘epidemie […]

 • februari 2021

  Feestelijke hernieuwing CEPHIR samenwerking

  Op 1 juni, van 10.00-12.00 vierden we op feestelijke wijze de hernieuwde samenwerking vieren. Na een interessant inhoudelijk programma (in ontwikkeling) heeft de stuurgroep van CEPHIR de nieuwe samenwerkingsovereenkomst officieel tekenen. Op deze link kunnen […]

 • februari 2021

  Seminar: Thuis, op school of in de buurt: hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen

  Op 17 april 2023 vond het CEPHIR & ST-RAW seminar plaats over hoe omstandigheden bijdragen aan ongelijkheid in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Met 7 sprekers en een opkomst van ongeveer 120 deelnemers zowel fysiek […]