CEPHIR Rapport

Werk als Beste Zorg – Dordrecht

Werk als Beste Zorg is een integrale aanpak gericht op snelle begeleiding naar werk van mensen met psychische problematiek. Het gaat hierbij om de cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening die onder behandeling zijn van GGZ. Werk als Beste Zorg is een initiatief van de Sociale Dienst Drechtsteden, UWV (samen verenigd in Baanbrekend Drechtsteden), Yulius en VGZ. Een quasi-experimenteel onderzoek is uitgevoerd waarbij middels vragenlijsten en CBS microdata inzicht is verkregen in de mentale en fysieke gezondheid, arbeidsparticipatie en werkomstandigheden van 41 cliënten die hebben deelgenomen aan Werk als Beste Zorg (interventiegroep) en 57 cliënten die de reguliere begeleiding van de Sociale Dienst Drechtsteden hebben ontvangen (controlegroep).

augustus 2022

Onderzoeksthema's: Werk en gezondheid

Download

Meer CEPHIR publicaties

 • augustus 2022

  Werk als Beste Zorg – Dordrecht

  Werk als Beste Zorg is een integrale aanpak gericht op snelle begeleiding naar werk van mensen met psychische problematiek. Het gaat hierbij om de cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening die onder behandeling zijn van […]

 • juni 2022

  Proefschrift: Risico’s en risicoperceptie in een industriële omgeving

  Mensen die in een industriële omgeving wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, zoals fijn stof (PM2.5 en PM10), stikstofoxide (NOX), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma, chronische […]

 • juni 2022

  Proefschrift: Public health at the local level: Promoting child and adolescent health and well-being

  Het proefschrift van Mirte Boelens gaat over het publieke gezondheid op lokaal niveau en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten. Dit is gedaan doormiddel van het bestuderen van mogelijke […]

 • maart 2022

  Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie – Kwalitatief onderzoek

  Elke inwoner heeft recht op gezondheidsbescherming. Toch suggereren signalen uit (inter)nationale literatuur en de praktijk dat niet alle groepen inwoners evenredig vaak besmet raakten met het SARS-Cov-2 virus. Als onderdeel van een mixed-method onderzoeksproject (wat […]