CEPHIR Rapport

Werk als Beste Zorg – Dordrecht

Werk als Beste Zorg is een integrale aanpak gericht op snelle begeleiding naar werk van mensen met psychische problematiek. Het gaat hierbij om de cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening die onder behandeling zijn van GGZ. Werk als Beste Zorg is een initiatief van de Sociale Dienst Drechtsteden, UWV (samen verenigd in Baanbrekend Drechtsteden), Yulius en VGZ. Een quasi-experimenteel onderzoek is uitgevoerd waarbij middels vragenlijsten en CBS microdata inzicht is verkregen in de mentale en fysieke gezondheid, arbeidsparticipatie en werkomstandigheden van 41 cliënten die hebben deelgenomen aan Werk als Beste Zorg (interventiegroep) en 57 cliënten die de reguliere begeleiding van de Sociale Dienst Drechtsteden hebben ontvangen (controlegroep).

augustus 2022

Onderzoeksthema's: Werk en gezondheid

Download

Meer CEPHIR publicaties

 • oktober 2023

  Zorg bij onverzekerdheid in de regio Rotterdam-Rijnmond

  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Zij waarschuwen zelfs al geruime tijd voor een ‘epidemie van onverzekerdheid’. Die treft onder meer (economisch) dak- en […]

 • september 2023

  Senioren Sterker maken

  De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen […]

 • november 2022

  Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

 • oktober 2022

  Complex health system

  Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering. Daarbij kijk je verder dan alleen het individu […]