Samen werken we aan een vitale en gezonde samenleving en het terugdringen van gezondheidsachterstanden

Onderzoekers op dit onderwerp:

  • november 2022

    Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

    De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

  • oktober 2019

    Is Rotterdam een fastfoodparadijs? De voedselomgeving van 2004 tot 2018.

    De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: […]