Spring naar het artikel

Onderwijs

CEPHIR werkt aan een goede positie van het domein Publieke Gezondheid in het onderwijs. CEPHIR geeft onderwijs over publieke gezondheid aan studenten van het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast organiseren we landelijke en lokale bij- en nascholingsactiviteiten voor professionals in publieke gezondheid zoals de GGD.

Onderwijs

Het afgelopen jaar hebben we ervoor kunnen zorgen dat er meer ruimte komt voor het coschap sociale geneeskunde. CEPHIR neemt deel aan onderstaande programma’s waarin studenten en professionals betrokken worden bij de analyse en aanpak van praktijkproblemen:

Studenten geneeskunde:

  • Onderwijsbijeenkomst ‘daklozen en bemoeizorg’
  • Vaccineren
  • Thema Arts en volksgezondheid
  • Community projecten
  • Lesdag "Arts en Maatschappij” in het coschap sociale geneeskunde
  • Praktijkstages bij GGD/gemeente in het coschap sociale geneeskunde

Overige scholingsactiviteiten:

  • Minor Public Health "De Gezonde Grote Stad” (Afdeling ESPMH EUR en Afdeling MGZ Erasmus MC)
  • Minor Global Health (Afdeling ESPMH EUR)
  • Praktijkprogramma "Dokteren in de grote stad” (Huisartsopleiding Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, ROS Zorgimpuls en GGD)
  • Afstudeerscripties

Community projecten: geneeskunde studenten de stad in

In het derde studiejaar volgen de geneeskunde studenten van het Erasmus MC het thema 'Arts en volksgezondheid'. In dit kader moeten zij in groepen van 4-6 studenten een community project uitvoeren. Hierin wordt in10 weken een vraag van een praktijkorganisatie (bv GGD, RIVM, wetenschappelijke vereniging, huisartsengroep) beantwoord. Dit gebeurt door combinaties van literatuuronderzoek, interviews en eenvoudige data-analyses. De projecten geven de studenten inzicht in de rol van diverse gezondheidsorganisaties, die de projectresultaten kunnen benutten voor hun eigen activiteiten gericht op verbetering van de volksgezondheid.

Als u interesse heeft in het laten uitvoeren van een community project mail dan naar Suzie Otto van het Erasmus MC: s.otto@erasmusmc.nl.

Rookbeleid rondom Rotterdamse ziekenhuis

Community project 2018: Rookvrije ziekenhuizen in Rotterdam

Rotterdamse ziekenhuizen zijn aangesloten bij het initiatief De Rookvrije Generatie, en streven ernaar om zowel intern als in de directe omgeving van het ziekenhuis rook vrij te zijn. In 2018 heeft een groep studenten als community project, door middel van interviews en literatuuronderzoek uitgezocht hoe de gemeente ziekenhuizen kan ondersteunen bij de het rookvrij worden van Rotterdamse ziekenhuizen. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de CEPHIR Seminar ‘Naar een rook vrije generatie’ dat plaats vond op maandag 11 juni.