Klein Maar Fijn onderzoeksprojecten

Vragen van bestuurders en beleidsmakers beantwoorden

Klein Maar Fijn projecten zijn kortlopende (1-6 maanden) onderzoeksprojecten in opdracht van een gemeente of een GGD om praktijkgerelateerde onderzoeksvragen te beantwoorden.

CEPHIR koppelt vrager en onderzoeker aan elkaar met een begeleider vanuit Klein Maar Fijn. Met kortlopend onderzoek kan dit team concrete en actuele vragen van bestuurders en beleidsmakers beantwoorden.

Gemeenten en GGD-en kunnen informeren naar de mogelijkheden voor een Klein Maar Fijn project.

Voorbeel van een infographic uit een Klein Maar Fijn project

Informeer naar de mogelijkheden

Gemeenten en GGD-en kunnen informeren naar de mogelijkheden voor een Klein Maar Fijn project door een e-mail te sturen aan cephir@erasmusmc.nl

Resultaten van Klein Maar Fijn projecten

  • november 2022

    Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

    De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

  • oktober 2019

    Is Rotterdam een fastfoodparadijs? De voedselomgeving van 2004 tot 2018.

    De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: […]