Meten is weten, kennis is macht, maar de enige wijsheid die écht telt is weten dat je niets weet.

Rosaline van den Berg

Wat speelt er qua infectieziekten op kinderdagverblijven in de regio Zuid-Holland Zuid?

Infectieziekten kunnen zich snel verspreiden, met name onder jonge kinderen i.v.m. beperkt hygiënebesef en -toepassing. Daarom is er een meldplicht voor instellingen wanneer er sprake is van een ongewoon aantal zieken. Maar ondanks dat hebben eerdere onderzoeksprojecten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid laten zien dat er sprake is van onderrapportage van uitbraken.

Rioolwatermetingen kunnen een snelle indicatie geven van de trend in viruscirculatie in de populatie (early warning), het is objectief, onafhankelijk van het testgedrag en ook asymptomatische virusdragerschap kan worden gedetecteerd. Rioolwatermetingen kunnen dus inzicht geven in risicogebieden waar ziekteverwekkers mogelijk sneller om zich heen grijpen.

Echter, er is nog nooit onderzoek gedaan naar toepasbaarheid van rioolwatermetingen bij kinderdagverblijven. Ook is er nog geen consensus over hoe resultaten van rioolwatermetingen vertaald kunnen worden naar de praktijk, en op welke manier ze kunnen bijdragen aan reeds bestaande surveillancesystemen.

Het onderzoek bij de kinderdagverblijven bestaat daarom uit 3 pijlers:

  • Inzicht krijgen in pathogeenverspreiding in rioolwater
  • Inzicht krijgen in verspreiding van infectieziekten ‘bovengronds’ (hoeveel kinderen vertonen ziekteverschijnselen)
  • Inzicht krijgen in relatie pathogeenverspreiding in rioolwater en wat hiervan te merken is bovengronds

Rosaline van den Berg

CEPHIR Onderzoeker

Infectieziekten op kinderdagverblijven