Vanuit mijn eerdere werkervaring in Afghanistan, voel ik mij betrokken bij de leefwereld en gezondheid van asielzoekers in Nederland

Martijn Vink

In de laatste 10 jaar is het aantal scabiësgevallen in Nederland fors toegenomen, niet alleen onder ingezetenen maar ook onder hier verblijvende asielzoekers. De ziekte wordt frequent gezien bij nieuw aangekomen asielzoekers, maar ook in centra waar asielzoekers later in de procedure verblijven. Dit wekt de suggestie dat lang niet alle scabiësgevallen tijdig worden herkend.

Mijn onderzoek richt zich op nieuw aangekomen asielzoekers in het aanmeldcentrum in Budel. Ik zal hier een grote groep asielzoekers op scabiës screenen, zowel met een vragenlijst als met een lichamelijk onderzoek. Hiermee kan ik de sensitiviteit en de specificiteit van de vragenlijst bepalen. Als asielzoekers daadwerkelijk scabiës blijken te hebben, zal ik hen nog een aantal extra vragen naar risicofactoren, kennis en schaamte stellen. Tevens wil ik dan een huidsample afnemen, waarmee wij kunnen bepalen met welk subtype Sarcoptes scabiei mijt de asielzoeker besmet is.

De resultaten uit mijn onderzoek kunnen helpen om asielzoekers eerder en gerichter op scabiës te screenen, wat veel klachten en secundaire infecties kan voorkomen.

Eerder in mijn carrière werkte ik als arts-epidemioloog voor een ontwikkelingsorganisatie. In die tijd ben ik vaak in Afghanistan geweest. Door deze ervaring voel ik mij extra betrokken bij de leefwereld en de gezondheid van asielzoekers in Nederland.

Martijn Vink

CEPHIR Onderzoeker

Scabiës bij asielzoekers’