CEPHIR Rapport

Senioren Sterker maken

De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen samen aan het versterken en verder ontwikkelen van een integrale en preventieve aanpak gericht op vitaal, gezond en betekenisvol ouder worden in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Vlaardingen en Rotterdam. In deze gemeenten is veel energie gestoken in drie samenhangende trajecten: inzetten van erkende interventies voor senioren rondom bewegen en ontmoeten, samenwerken en samen leren binnen én tussen gemeenten, en senioren actief betrekken.

Dit rapport beschrijft de eindevaluatie van het project, waarbij in kaart werd gebracht wat het project heeft betekend voor senioren, professionals, gemeenten en betrokken partijen. Er is daarbij gekeken naar de overstijgende elementen: de bevorderende en belemmerende factoren voor het succes van het project en naar de geleerde lessen zodat deze gebruikt kunnen worden bij vergelijkbare projecten. Bovendien werd er in de eindevaluatie gekeken naar de bredere (bedoelde en onbedoelde) effecten van het project; de zogenaamde (positieve) neveneffecten.

Meer CEPHIR publicaties

 • juli 2021

  Policies during the COVID-19 crisis and health inequalities in Rotterdam

  Verbeteren van gezondheid in tijden van crisis Tijdens de COVID-pandemie is er veel beleid gemaakt. Lockdown-maatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers in huis en het sluiten van restaurants en scholen, werden genomen om verdere verspreiding […]

 • juni 2021

  Proefschrift: Natuurlijke experimenten voor evaluatie van lokale volksgezondheidsinterventies

  De leefomgeving speelt een sleutelrol bij het bevorderen van de gezondheid. Onze omgeving verandert voortdurend, waardoor er kansen ontstaan ​​om gezond gedrag te ondersteunen. Dit proefschrift laat zien dat we de gezondheid kunnen verbeteren door […]

 • oktober 2019

  Is Rotterdam een fastfoodparadijs? De voedselomgeving van 2004 tot 2018.

  De Academische Werkplaats CEPHIR heeft in kaart gebracht hoe het voedselaanbod in Rotterdam de afgelopen 15 jaar is veranderd. Het onderzoek toont aan dat er tussen 2004 en 2018 een enorme ongunstige verandering heeft plaatsgevonden: […]

 • juni 2019

  Re-integratie in BOLD Cities – Rotterdam

  Het project Re-integratie in BOLD Cities geeft inzicht in de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van het gebruik van big data in het domein van werk en inkomen. Het doel hierbij is om te verkennen of […]