CEPHIR Proefschrift

Proefschrift: Risico’s en risicoperceptie in een industriële omgeving

Mensen die in een industriële omgeving wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, zoals fijn stof (PM2.5 en PM10), stikstofoxide (NOX), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma, chronische obstructieve longziekte en sterfte. Het vrijkomen van luchtverontreiniging kan plaatsvinden onder ‘normale’ omstandigheden, bij productieverstoring en ongevallen in fabrieken en incidenten tijdens transport van gevaarlijke stoffen. In de drie laatste situaties kan er sprake zijn van piekblootstelling.

Ondanks de impact van lokale luchtvervuiling door industriële activiteiten in sommige gebieden een groot probleem is, is de invloed van luchtverontreiniging door industriële activiteiten op de gezondheid beperkt onderzocht.

Hetzelfde geldt voor de invloed van risicoperceptie ten aanzien van de associatie tussen de industriële luchtverontreiniging en zelf-gerapporteerde gezondheidsklachten en de invloed van risicoperceptie op zelfredzaam gedrag van omstanders tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen.

In dit CEPHIR promotieonderzoek is 1) de invloed van luchtverontreiniging door industriële activiteiten op de gezondheid onderzocht en 2) de invloed van risicoperceptie, met betrekking tot industriële activiteiten (inclusief incidenten), op het (zelfredzaam) gedrag van burgers.

juni 2022

Onderzoeksthema's: Publieke gezondheid, Gezonde leefomgeving

Lees meer

Meer CEPHIR publicaties

 • oktober 2023

  Zorg bij onverzekerdheid in de regio Rotterdam-Rijnmond

  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Zij waarschuwen zelfs al geruime tijd voor een ‘epidemie van onverzekerdheid’. Die treft onder meer (economisch) dak- en […]

 • september 2023

  Senioren Sterker maken

  De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen […]

 • november 2022

  Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

 • oktober 2022

  Complex health system

  Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering. Daarbij kijk je verder dan alleen het individu […]