CEPHIR Rapport

Re-integratie in BOLD Cities – Rotterdam

Het project Re-integratie in BOLD Cities geeft inzicht in de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van het gebruik van big data in het domein van werk en inkomen. Het doel hierbij is om te verkennen of big data en/of nieuwe technologieën een valide en betrouwbaar alternatief kunnen bieden voor klassieke experimenten in het sociaal domein. Dit rapport doet verslag van de resultaten van het project Re-integratie in BOLD Cities, een project van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. Het project is uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, de Universiteit Leiden, en de gemeente Rotterdam. Naast de gemeente Rotterdam, zijn de G4 gemeenten Amsterdam, Utrecht en Den Haag betrokken bij het onderzoek.

juni 2019

Onderzoeksthema's: Werk en gezondheid

Lees meer
Download

Meer CEPHIR publicaties

 • oktober 2023

  Zorg bij onverzekerdheid in de regio Rotterdam-Rijnmond

  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Zij waarschuwen zelfs al geruime tijd voor een ‘epidemie van onverzekerdheid’. Die treft onder meer (economisch) dak- en […]

 • september 2023

  Senioren Sterker maken

  De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen […]

 • november 2022

  Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

 • oktober 2022

  Complex health system

  Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering. Daarbij kijk je verder dan alleen het individu […]