Op 9 januari vond in het kantoor van GGD GHOR Nederland in Utrecht de aftrap plaats van CAPI: Consortium Academische werkplaatsen Publieke gezondheid Infectieziekten. In het consortium gaan vijf Academische Werkplaatsen Infectieziekten samen aan de slag om wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de praktijk van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid te stimuleren en intensiveren.