Een ecosyndemie wordt gekenmerkt door ongunstige ziekte-interacties die het gevolg zijn van een ongezonde leefomgeving, welke vaker voorkomen in minder welvarende wijken. CEPHIR participeert in twee onderzoeken die de mechanismen willen ontrafelen die ten grondslag liggen aan een ecosyndemie. Dit helpt om te bepalen op welk niveau het effectief is om in te grijpen om een gezonde leefomgeving te creëren en zo gezondheidsachterstanden terug te dringen. Meer informatie over beide projecten is te vinden op de site van de subsidieverstrekkers ZonMw en NWO.