CEPHIR Rapport

Gezondheidsbeleid bij bedrijven

De proportie werknemers die een bezoek aan huisarts, specialist, fysiotherapeut of psycholoog hebben gebracht in de afgelopen 12 maanden significant hoger is onder werknemers met een lager werkvermogen. Tevens is onder deze werknemers het gemiddeld aantal bezoeken per jaar aanmerkelijk hoger.

Wat is de invloed van leefstijl, werk en gezondheid op de inzetbaarheid en de potentiële invloed van interventies op de kosten? Dit onderzoek laat zien dat een integrale aanpak met zowel oog voor gezondheidsproblemen, als een preventieve aanpak op het gebied van gezonde werkfactoren en – in mindere mate – leefstijl nodig is met het oog op het verbeteren van werkvermogen, en het verminderen van productiviteitsverlies door productiviteitsverlies op het werk en ziekteverzuim.

Voor het verminderen van medische consumptie dienen interventies zich te richten op gezondheid, gevolgd door leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting.

februari 2019

Onderzoeksthema's: Werk en gezondheid

Download

Meer CEPHIR publicaties

 • oktober 2023

  Zorg bij onverzekerdheid in de regio Rotterdam-Rijnmond

  In de afgelopen jaren hebben Nederlandse straatdokters een forse toename gesignaleerd van het aantal patiënten zonder zorgverzekering. Zij waarschuwen zelfs al geruime tijd voor een ‘epidemie van onverzekerdheid’. Die treft onder meer (economisch) dak- en […]

 • september 2023

  Senioren Sterker maken

  De komende jaren neemt in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder.  In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen […]

 • november 2022

  Bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners met een migratieachtergrond bij (preventieve) gezondheidsinterventies

  De diversiteit aan inwoners in Rotterdam is groot en de huidige preventieve gezondheidsinterventies sluiten hier vaak nog onvoldoende op aan. Het is daarom noodzakelijk om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. In dit rapport […]

 • oktober 2022

  Complex health system

  Voor een effectief gezondheidsbeleid is een andere benadering nodig dan tot nog toe gewoon was. Een beloftevolle nieuwe manier is die van de zogenoemde ‘complex health system’-benadering. Daarbij kijk je verder dan alleen het individu […]