Spring naar het artikel

Privacy

CEPHIR verwerkt persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels. Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de GGD in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van de gemeente Rotterdam van toepassing. U kunt de privacyverklaring hieronder inzien of het privacybeleid als pdf-bestand downloaden.
 

Meer informatie
De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de GGD met uw persoonsgegevens omgaat? Mail dan naar: privacy@rotterdam.nl